Emsländer baustoffwerke Logo mit Slogan

Onze missie: klimaatneutraal in

2023

Meer Emsländer, minder CO2

Innovatieve producten en diensten voor een optimaal gebruik van lichte en zware bouwmaterialen ten behoeve van wanden. Dat is al generaties lang ons motto „Alles in het witte bereik“. Ga nu met ons mee op weg naar een broeikasgasneutrale kalkzandsteen- en cellenbetonindustrie in Duitsland tegen 2045!

Duurzaamheid betekent voldoen aan de behoeften van het heden op zo’n manier dat de mogelijkheden van toekomstige generaties niet worden beperkt.
(Definitie van „duurzaamheid“; Brundtland-rapport, 1987)

Meer Emsländer, minder CO2

Innovatieve producten en diensten voor een optimaal gebruik van lichte en zware bouwmaterialen ten behoeve van wanden. Dat is al generaties lang ons motto „Alles in het witte bereik“. Ga nu met ons mee op weg naar een broeikasgasneutrale kalkzandsteen- en cellenbetonindustrie in Duitsland tegen 2045!

Duurzaamheid betekent voldoen aan de behoeften van het heden op zo’n manier dat de mogelijkheden van toekomstige generaties niet worden beperkt.
(Definitie van „duurzaamheid“; Brundtland-rapport, 1987)

Duurzame bouwmaterialen

Van nature duurzaam. Bouwmaterialen die zijn gemaakt van hernieuwbare grondstoffen worden als bijzonder duurzaam beschouwd omdat ze kooldioxide binden, in sommige gevallen gedurende lange perioden. Maar wat veel mensen niet weten: Kalkzandsteen en cellenbeton kunnen ook CO2 opnemen en zelfs permanent opslaan. Dit is heel anders dan bijvoorbeeld constructiehout, dat aan het einde van zijn levensduur thermisch wordt gerecycled en alle opgeslagen CO2 weer afgeeft aan de atmosfeer.

Recarbonatie van kalkzandsteen en cellenbeton als pionier voor decarbonatie

Recarbonatie -> Een steen als permanente CO2-opslagplaats: Wist u dat ongeveer 50 procent van de CO2 die vrijkomt bij de productie van kalkzandsteen en cellenbeton tijdens de gebruiksfase weer wordt opgenomen? De sloopfase aan het einde van de levenscyclus biedt ook extra mogelijkheden voor decarbonatie. Decarbonatie betekent precies deze vermindering van CO2-emissies met als doel om op de lange termijn geen broeikasgasemissies meer uit te stoten door economische activiteiten.

Stenen wanden hebben een kleine ecologische footprint

Infografik zu Nutzungsdauer und Nutzungsphasen - Emsländer Baustoffwerke Nachhaltigkeit

Huizen gebouwd van kalkzandsteen en/of cellenbeton, hebben een levensduur van > 80 jaar en kunnen meerdere generaties lang worden gebruikt.

Kalkzandsteen en cellenbeton – duurzame bouwmaterialen

Kalkzandsteen en cellenbeton van Emsländer Baustoffwerke zijn duurzame bouwmaterialen gedurende de gehele levenscyclus van een gebouw: ecologisch verantwoord, economisch lonend, sociaal-cultureel waardevol. De bouwmethoden KS* en PORIT dragen zo in hoge mate bij aan de duurzame optimalisatie van een gebouw én zijn bovendien 100% recyclebaar in geval van afbraak.

Eenvoudige demontage en recycling

In het kader van de duurzaamheidsbeoordeling zijn demontage en recycling belangrijke aanvullende indicatoren. Ook hier bewijst de kalkzandsteen- en cellenbetonbouwmethode haar hoge duurzaamheidsstandaard.

Minerale bouwmaterialen worden bijna volledig gerecycled en gebruikt op allerlei gebieden.

Bron: bbs | Monitoring mineraal bouwafval 2016

1 km
Inheems hout
1 km
(kalkzand)steen
1 km
Geïmporteerd hout

De winning van minerale grondstoffen en de productie en verwerking van metselwerk (kalkzandsteen) vinden (grotendeels) plaats in de regio, zodat emissie-intensieve transporten beperkt kunnen worden.

Bron: BMVBS, LCEE

Regionale inkoop van grondstoffen

Kalkzandsteen en cellenbeton bestaan uit de puur natuurlijke ingrediënten kalk, zand en water. Bij de productie van cellenbeton worden cement en kleine hoeveelheden aluminium toegevoegd als poreusheidsmiddel. Dit wordt zonder residu omgezet in de loop van het poriënvormingsproces.
 
Het belangrijkste toeslagmateriaal is regionaal gewonnen zand. Bouwzand en kwartszand zijn geologisch gezien in voldoende hoeveelheden beschikbaar in Duitsland. Voor de productie in de fabriek in Surwold gebruiken we het eigen spoor van de fabriek om het zand te vervoeren. Korte aanvoerroutes dragen hier dus al bij aan een gunstige milieubalans. Na de zandwinning worden de gebieden zorgvuldig gerenaturaliseerd. Hierdoor ontstaan lokale recreatiegebieden of biotopen voor flora en fauna – vaak van hogere waarde in termen van landschapsbescherming dan voor de winning.

Häuser aus Mauerwerk haben einen bis zu 12% geringeren Heizenergiebedarf.

Holzleichtbau

Wärmebedarf – 112%

Massivhaus

Wärmebedarf – 100%

Quelle: Studie alware, Braunschweig, 2008/2010

KS* kalkzandsteen en PORIT cellenbeton blijken ecologisch bijzonder gunstig te zijn in vergelijking met andere bouwmaterialen voor muren. De productie ervan is milieuvriendelijk en energiezuinig. Kalkzandsteen en cellenbeton worden niet gebakken en hoeven na uitharding niet chemisch behandeld te worden. Ze zijn van nature onbeperkt houdbaar. Emissies worden daarom grotendeels alleen gegenereerd tijdens het opwekken van stoom voor de stoomhardende ketels (autoclaven), die werken bij een lage temperatuur van ongeveer 200 °C. De productieprocessen en de distributie genereren emissies. De productieprocessen en de distributie genereren ongeveer 25% van de CO2-uitstoot in ons bedrijf. Bijna tien procent van de uitstoot is afkomstig van onze eigen verbrandingsprocessen, voornamelijk van de verbranding van aardgas voor stoomopwekking. We hebben de volgende optimaliseringsopties al geïmplementeerd:

  • Door de stoom van het verhardingsproces te hergebruiken, konden we het aardgasverbruik verminderen.

  • We gebruiken de stoom bijvoorbeeld om het water voor de stoomgenerator voor te verwarmen, om het kantoorgebouw te verwarmen en voor verwarming in de zaaghal en bij de productie van lateien.

Zowel in onze fabriek in Surwold als in onze fabriek in Haren gebruiken we de kracht van de zon op de daken van onze kantoren, productiehallen en magazijnen. De zonnepanelen dekken momenteel ongeveer 20 procent van de energie die nodig is voor de productie. De elektriciteit wordt ook gebruikt om de nieuwe e-laadstations voor auto’s op beide locaties van stroom te voorzien. Onze nieuwe vorkheftrucks in de fabrieken worden ook aangedreven door duurzame energie in plaats van diesel. Wanneer de productie stil ligt, wordt de elektriciteit die op onze daken wordt opgewekt, teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

Hoogwaardige grondstoffen van constante kwaliteit zijn het uitgangspunt voor een overtuigend product. Het zijn precies deze factoren die ons in staat stellen om de receptuur van onze stenen te variëren en te optimaliseren. Onze medewerkers in het laboratorium zijn er bijvoorbeeld in geslaagd om de toevoeging van kalk en cement te verminderen. Bij de productie van kalkzandsteen en cellenbeton zijn deze twee „ingrediënten“ verantwoordelijk voor ongeveer 75 procent van de totale productie-output van CO2. Een besparing van gemiddeld slechts ongeveer 1,5 procent heeft dus al een enorme impact op de uitstoot van broeikasgassen! Bij 100 mixen per dag met een gemiddelde kalkbesparing per mix van 10 kg, is de CO2-besparing al 1200 kg!

Door de kwaliteitscontrole voortdurend te verbeteren, zijn we er niet alleen in geslaagd om de eindkwaliteit van onze producten te verhogen, maar ook om waardevolle energie te besparen. 

Met tussentijdse controles (bijv. vochtgehalte) worden onvolmaakte mengsels in een vroeg stadium gedetecteerd en kunnen ze na de juiste optimalisatie worden teruggevoerd naar het productieproces. Dankzij een geavanceerd „early warning system“ worden onvolmaakte exemplaren niet in de eerste plaats met stoom uitgehard, maar gerecycled via de menginstallatie aan de grondstofzijde. Uiteindelijk betekent dit minder gasverbruik voor het genereren van stoom en dus ook minder CO2-uitstoot.

Dankzij geoptimaliseerde kwaliteitscontrole in de vroege productiefasen is het percentage eindproducten met gebreken aanzienlijk gedaald. Na een negatieve eindinspectie worden onvermijdelijke afgekeurde producten per soort gebroken in de eigen breekinstallatie en ook gerecycled via de menginstallatie.

Durch eine stetig verbesserte Qualitätskontrolle ist es uns nicht nur gelungen die Endqualität unserer Produkte zu steigern, sondern auch wertvolle Energie einzusparen. Mit Zwischenkontrollen (Feuchtigkeitsgehalt) werden mangelhafte Mischungen bereits frühzeitig erkannt und können dem Beginn des Produktionsprozesses wieder zugeführt werden. Gleiches gilt für Rohlinge im Kalksandsteinbereich. Durch ein ausgefeiltes „Frühwarnsystem“ werden mangelhafte Exemplare gar nicht erst dampfgehärtet, sondern rohstoffseitig über die Mischanlage rückgeführt. In der Endbilanz bedeutet das weniger Gasverbrauch zur Erzeugung von Frischdampf und somit auch einen verringerten CO2-Ausstoß. In unserer Produktion von Porenbeton werden anfallende Schneidreste (pro „Kuchen“ ca. 16 Prozent) mit Wasser vermischt und der Produktion über die Mischanlage erneut zugeführt und rohstoffseitig wiederverwendet. Durch intelligente Sägeprogramme und eine stetige Sensibilisierung der Mitarbeiter werden außerdem die Schneidereste beim Zusägen von Planelementen minimiert. Selbstverständlich werden auch in diesem Bereich anfallendeReste über die Brech- bzw. Mischanlage rückgeführt.
Durch die eingespielte Qualitätskontrolle in den frühen Produktionsstufen ist der Anteil an mangelhaften Endprodukten deutlich gesunken. Unvermeidbare Ausschussware wird nach negativer Endkontrolle in der hauseigenen Brechanlage sortenrein zerkleinert (jeweils Kalksandstein und Porenbeton getrennt) und ebenfalls über die Mischanlage rückgeführt. Bis zu 20 Prozent gebrochener Kalksandstein, bzw. 9 Prozent Porenbetonmehl können als recyceltes Material rückgeführt werden.
Qualitativ hochwertige Rohstoffe von gleichbleibender Qualität sind die Ausgangsbasis für ein überzeugendes Produkt. Eben diese Faktoren ermöglichen es uns auch die Rezeptur unserer Steine zu variieren und zu optimieren. So ist es unseren Forschern im Labor gelungen die Zugabe von Kalk und Zement zu reduzieren. Bei der Herstellung von Kalksandstein und Porenbeton machen diese beiden „Zutaten“ ca. 75 Prozent des gesamten Produktionsausstoßes von CO2 aus. Eine Einsparung von nur ca. 1,5 Prozent im Durchschnitt hat somit schon eine enorme Auswirkung auf den Ausstoß des Treibhausgases!  Bei 100 Mischungen pro Tag mit einer durchschnittlichen Kalkeinsparung pro Mischung von 10 kg liegt die Einsparung an CO2 schon bei 1200kg.
Die Produktionsprozesse und der Vertrieb erzeugen ca. 25 Prozent des CO2-Ausstoßes in unserem Unternehmen. Knapp zehn Prozent entstammen dabei Emissionen aus eigenen Verbrennungsprozessen, hauptsächlich aus der Erdgasverbrennung zur Dampferzeugung. Folgende Optimierungsmöglichkeiten haben wir bereits umgesetzt.
Die Maßnahme klingt einfach, hat aber eine große Wirkung. Durch eine effizientere Kesselauslastung ist es uns gelungen statt bisher 9 Steine, 11 Steine auf einer Lore zu platzieren. Natürlich ohne eine Auswirkung auf die Qualität des Endproduktes. Auf ca. viereinhalb Kessel können wir nun einen Kessel „zusätzlich“ härten. Außerdem ist es gelungen Heizkurven anzupassen und unnötige Kesselöffnungszeiten zu vermeiden.
Dampf ablassen, aber sinnvoll. Auch durch die Wiederverwendung des Wasserdampfes aus der Steinhärtung konnte der Erdgasverbrauch reduziert werden. Den Dampf verwenden wir zum Beispiel für die Vorerwärmung des Wassers für den Dampferzeuger, die Heizung des Bürogebäudes sowie die Heizung in der Säge-Halle und der Sturz-Fertigung.
Die Maßnahme klingt einfach, hat aber eine große Wirkung. Durch eine effizientere Kesselauslastung ist es uns gelungen.
Die Maßnahme klingt einfach, hat aber eine große Wirkung. Durch eine effizientere Kesselauslastung ist es uns gelungen statt bisher 9 Steine
Die Maßnahme klingt einfach, hat aber eine große Wirkung. Durch eine effizientere Kesselauslastung ist es uns gelungen statt bisher 9 Steine, 11 Steine auf einer Lore zu platzieren. Natürlich ohne eine Auswirkung auf die Qualität des Endproduktes. Auf ca. viereinhalb Kessel können wir nun einen Kessel „zusätzlich“ härten. Außerdem ist es gelungen Heizkurven anzupassen und unnötige Kesselöffnungszeiten zu vermeiden.

Soziale Verantwortung

Die Maßnahme klingt einfach, hat aber eine große Wirkung. Durch eine effizientere Kesselauslastung ist es uns gelungen statt bisher 9 Steine, 11 Steine auf einer Lore zu platzieren. Natürlich ohne eine Auswirkung auf die Qualität des Endproduktes. Auf ca. viereinhalb Kessel können wir nun einen Kessel „zusätzlich“ härten. Außerdem ist es gelungen Heizkurven anzupassen und unnötige Kesselöffnungszeiten zu vermeiden.
Herr Hobbie von Emsländer Baustoffwerke

Onze experts geven u graag advies.

Bedankt dat u de weg naar deze pagina hebt gevonden. U bent geïnteresseerd in duurzaam bouwen en wilt meer informatie over hoe u uw individuele wensen kunt implementeren in uw bouwproject? Meer Emsländer, minder CO2!

Uw contactpersoon bij Emsländer voor professionals in duurzaam bouwen:

Dhr. A. (André) Hobbie

Tel: +49 5932 7271 524
Mob: +49 172 9439479
Email: andre.hobbie@ks-nordwest.de